ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Όροι Χρήσης

 

Ο επισκέπτης και κατ’ επέκταση χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.stoxos1049.gr, οφείλει να διαβάσει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών που ακολουθούν, κατά την επίσκεψη του στο site. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση, ειδάλλως αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του site. Ο ιδιοκτήτης του www.stoxos1049.gr, δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιήσει τους όρους χρήσης και οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του www.stoxos1049.gr, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διαχειριστή της διαδικτυακής σελίδας www.stoxos1049.gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση σε άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους μόνο όταν αναφέρεται η πηγή αυτής με hyperlink. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αναδημοσίευση σε site κοινωνικής δικτύωσης τύπου facebook, twitter, pinterest, vimeo, youtube, μέσω των παρεχόμενων εφαρμογών, η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση και χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και τέλος η αναδημοσίευση σε άλλα μέσα πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του www.stoxos1049.gr και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το www.stoxos1049.gr.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του www.stoxos1049.gr, οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική πράξη όσον αφορά το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του www.stoxos1049.gr. Οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια της επίσκεψής και χρήσης του www.stoxos1049.gr, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στους όρους της NETIQUETTE (Κανόνες Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Ο διαχειριστής του www.stoxos1049.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και ορθότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του διαχειριστή για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του www.stoxos1049.gr.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, για την εγκυρότητα, την ορθότητα, ή των προτάσεων όσον αφορά το περιεχόμενο της.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του www.stoxos1049.gr, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν το περιεχόμενο και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του διαχειριστή του www.stoxos1049.gr

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους σας παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται για την αναφορά πηγών του www.stoxos1049.gr, διαφημιστική προώθηση, τη διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

E-Mail Services

H υπηρεσία e-mail service του www.stoxos1049.gr, παρέχεται σε όσους χρήστες / επισκέπτες το επιθυμούν, αφού συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά τους στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών για την λήψη Newsletters, Ενημερωτικών Δελτίων κλπ., χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στον Διαχειριστή του www.stoxos1049.gr. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή η εγγραφή, ή η διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του www.stoxos1049.gr, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το www.stoxos1049.gr ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Το www.stoxos1049.gr διατηρεί βάση δεδομένων με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης, επικοινωνίας, στατιστικής, καθώς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο επισκέπτης του www.stoxos1049.gr εφόσον συμπληρώσει μία από τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας, αποδέχεται αυτομάτως να λαμβάνει ενημερώσεις και newsletters από το www.stoxos1049.gr για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και βελτίωσης παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης / επισκέπτης του www.stoxos1049.gr έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την Διαχειριστή (info@stoxos1049.gr) και να διαπιστώσει την ύπαρξη των στοιχείων του στη βάση δεδομένων και να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή τους. Οι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο www.stoxos1049.gr μόνο με τη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

Cookies

Το www.stoxos1049.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.stoxos1049.gr

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.stoxos1049.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.stoxos1049.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Ο επισκέπτης / χρήστης του www.stoxos1049.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.stoxos1049.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.stoxos1049.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Αποζημιώσεις

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του www.stoxos1049.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παραβρεθείτε στη σχετική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το www.stoxos1049.gr στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η σύμβαση χρήσης μεταξύ χρηστών και του www.stoxos1049.gr, διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη ως προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

 

Όροι χρήσης

Όροι Διαγωνισμών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΤΟΥ “STOXOS1049.GR”

Αντικείμενο Διαγωνισμών – Διοργάνωση

Η εταιρεία διοργανώνει προωθητικές ενέργειες – διαγωνισμούς μέσω της σελίδας μας στο Facebook, στους οποίους καλεί τους χρήστες της σελίδας της να συμμετάσχουν με το Facebook profile που έχουν ήδη δημιουργήσει εκεί. Κάνοντας share φωτογραφία, απαντώντας σε ερώτηση, είτε παίρνοντας μέρος σε διαγωνισμό Facebook * που έχει αναρτήσει η εταιρεία, συμμετέχοντας σε κληρώσεις.

Δώρα – Κληρώσεις

Τα δώρα του Διαγωνισμού θα ποικίλουν και οι νικητές θα ανακοινώνονται στη σελίδα Facebook της Εταιρείας.  Κάθε συμμετέχων διαγωνιζόμενος μπορεί να αναδειχθεί μόνο μία φορά νικητής και να λάβει μόνο μία φορά τα δώρα του. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για πολλαπλές συμμετοχές στο διαγωνισμό αν αναφέρεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κάθε συμμετοχή θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση.  Στην λήξη του Διαγωνισμού, θα γίνει κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. Το διαδικτυακό εργαλείο κλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι το https://www.random.org η το https://commentpicker.com/ .  Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη των δώρων ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail: info@stoxos1049.gr.  Μετά την κλήρωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/νικήτρια για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας), τότε η Διοργανώτρια, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook το όνομα του νικητή. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες λογίζεται ότι δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Ρητή Δήλωση- Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων

Στους διαγωνισμούς μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Stoxos fm 104,9, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού και οι σύζυγοί τους.  Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια.

Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή του Δώρου εκ μέρους των Νικητών ισοδυναμεί αυτομάτως με :

1) Δήλωση απαλλαγής ευθύνη της Διοργανώτριας.

2) Δήλωση απαλλαγής ευθύνης του Facebook

3) Δήλωση απαλλαγής ευθύνης του Instagram

4) Δήλωση ότι η προώθηση δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται ή διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο.

5) Δήλωση ότι η προώθηση δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται ή διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο.

6) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.

7) είναι άνω των 18 ετών.

8) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους, όπως αυτά δημοσιεύονται στο προφίλ του στο facebook.

9) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου

10) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου

11) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.

12) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

13) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.

Προσωπικά δεδομένα – ΡΗΤΗ Δήλωση συναίνεσης – Αναφορικά με τη Διοργανώτρια
Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια.


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

*** «Κορίτσι για Σπίτι» – Διαγωνισμός «ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ» από 18-7-2017 μέχρι 28-7-2017  Το κατάστημα «ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ»  που βρίσκεται στο Καρπενήσι στην διεύθυνση Κοσμά Αιτωλού 18  σας κάνει δώρο  μια επαγγελματική φωτογράφιση  και έναν καμβά με την φωτογραφία που θα επιλέξετε μέσα απο την Εκπομπή «Κορίτσι για Σπίτι».

*** «Κορίτσι για Σπίτι» – Διαγωνισμός «Δώρα Τερζή» από 18-7-2017 μέχρι 28-7-2017 Μέσα απο την Εκπομπή «Κορίτσι για Σπίτι»  Φοβερουά διαγωνισμός – – Ζωγραφισμένη κοσμηματοθήκη και το κολιέ που βλέπετε στις φωτογραφίες κατασκευασμένα και ζωγραφισμένα στο χέρι από τη Δώρα ΤΕΡΖΗ.

***  «Ηλίας…» – Διαγωνισμός «Χειροποίητα Όνειρα»  4-4-2017 / 31/7/2017. Το κατάστημα «ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΟΝΕΙΡΑ» της Αναστασίας Κουτσουπιά που βρίσκεται στο Καρπενήσι στην διεύθυνση Ζηνοπούλου 37  σας κάνει δώρο το στολισμό Γάμου, το στολισμό Βάπτισης ή και τα δυο μέσα απο την Εκπομπή του Ηλία Τσώνη. Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό είναι η κοινοποίηση της παρούσας ανάρτησης στον προσωπικό σας τοίχο, καθώς και…

*** Ο Stoxos fm 104,9  σας κάνει δώρο ένα πακέτο διαμονής 4 Ημερών/3 διανυκτερεύσεων,  σε Σουίτα 4 ατόμων. στο ξενοδοχείο Anezina Village στην Πάρο, Προσφορά του “ΞΕΝΩΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ” που βρίσκεται στο Καρπενήσι στην Οδό Λέσβου 14. Διάρκεια διαγωνισμού 24-7-2017 14:00 /14-8-2017 14:00.

*** Ο Stoxos fm 104,9  για την έναρξη της νέας σεζόν σας κάνει δώρο  2 Tablets (1. eStar Themed 10″ με θήκη Star Wars – Tablet 10.1″ 8GB, 2. Tablet Crypto Q8001 8″ (3G) 8GB) σε δύο τυχερούς ,  προσφορά της εταιρείας  JMC A.E.  που βρίσκεται στο Καρπενήσι στην Οδό Καρπενησιώτη 10.  Διάρκεια διαγωνισμού από τις 14:00  1/9/2017 – έως  τις 23:59 30/9/2017.Stoxos 104,9 fm

Current track

Title

Artist